Ekumenické Bohoslužby

Všetkých srdečné pozývame na Ekumenické Bohoslužby v týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Bohoslužby budú v týchto dňoch: KazateľKdeKedyBassano JiřiSvätuš (ref. kostol)24.1.2020 o 18:00Knežo SamuelJenkovce (rim. kat. kostol)29.1.2020 o 18:00Onisik MartinJenkovce (ref. kostol)30.1.2020 o 18:00 18 Búrka nami však prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad 19 a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. 20 No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy, a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. 21 Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do stredu a povedal: „Mali ste...

Novelizované zákony

Zákony boli schválené na 10. zasadnutí IX. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, dňa 16. novembra 2019 v Rimavskej Sobote. Zákon č. 1/2019 o zmene II. štatútu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenskuo organizácii a správe cirkvi Zákon č. 2/2019 o zmene zákona č. 1/2018 o voľbách do cirkevných funkcií Zákon č. 3/2019o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku