Novelizované zákony

Zákony boli schválené na 10. zasadnutí IX. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, dňa 16. novembra 2019 v Rimavskej Sobote. Zákon č. 1/2019 o zmene II. štatútu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenskuo organizácii a správe cirkvi Zákon č. 2/2019 o zmene zákona č. 1/2018 o voľbách do cirkevných funkcií Zákon č. 3/2019o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku