Novelizované zákony

Zákony boli schválené na 10. zasadnutí IX. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, dňa 16. novembra 2019 v Rimavskej Sobote. Zákon č. 1/2019 o zmene II. štatútu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenskuo organizácii a správe cirkvi Zákon č. 2/2019 o zmene zákona č. 1/2018 o voľbách do cirkevných funkcií Zákon č. 3/2019o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Rozpis vianočných a novoročných bohoslužieb

Kristy 24.12.2019 Štedrý večer 14:30 25.12.2019 1. Sviatok vianočný dopoludnia s Večerou Pánovou 8:30 26.12.2019 2. Sviatok vianočný dopoludnia 8:30 31.12.2019 Bohoslužby na záver roka 14:30 1.1.2020 Bohoslužby na nový rok 8:30 Svätuš 24.12.2019 Štedrý večer 17:00 25.12.2019 1. Sviatok vianočný dopoludnia s Večerou Pánovou 9:30 26.12.2019 2. Sviatok vianočný dopoludnia 9:30 31.12.2019 Bohoslužby na záver roka 15:15 1.1.2020 Bohoslužby na nový rok 9:30 Blatná Polianka 24.12.2019 Štedrý večer 15:30 25.12.2019 1. Sviatok vianočný dopoludnia s Večerou Pánovou 11:00 26.12.2019 2. Sviatok vianočný dopoludnia 10:30 31.12.2019 Bohoslužby na záver roka 16:00 1.1.2020 Bohoslužby na nový rok 10:30

Oznamy celocirkevné

Klub pre mladých spojený so vzdelávaním táborových vedúcich V dňoch 6.-8.12. sa uskutoční Klub pre mladých spojený so vzdelávaním táborových vedúcich. Začiatok je 17:00 hod  v zborovom dome v Palíne. Záver v nedeľu po mládežníckych bohoslužbách (okolo 13:00) Potrebné priniesť – Bibliu, spacák, športové oblečenie a obuv.