Stretnutie spevokolov 2019

Stretnutie spevokolov 2019

Aj keď bolo 5. mája 2019 upršané a zamračené počasie, tak v reformovanom kostole v Blatnej Polianke mnohým z nás vyšlo slnko pri počúvaní nádherných a dušu rozveseľujúcich piesni v podaní spevokolov z Lastomíra, Palína, Trhovišťa, Blatnej Polianky, Svätuša a Vyšného Žipova (ECAV). Spevokoly si dali veľkú námahu, aby nacvičili piesne na toto podujatie a ja verím, že i v nebesiach bola taká radosť, aká sa šírila v našich srdciach pri počúvaní ľúbezných tónov v podaní účinkujúcich spevokolistov. O krásne zakončenie podujatia sa postarala mládežnícka skupina Christianica z Vyšného Žipova. Vďaka patrí všetkým protagonistom, ale aj hosťujúcemu cirkevnému zboru v Blatnej Polianke, ktorý sa postaral aj o hojné telesné nasýtenie v kultúrnom dome.