Oznamy celocirkevné

  • Klub pre mladých spojený so vzdelávaním táborových vedúcich

V dňoch 6.-8.12. sa uskutoční Klub pre mladých spojený so vzdelávaním táborových vedúcich. Začiatok je 17:00 hod  v zborovom dome v Palíne. Záver v nedeľu po mládežníckych bohoslužbách (okolo 13:00) Potrebné priniesť – Bibliu, spacák, športové oblečenie a obuv.