Rozpis vianočných a novoročných bohoslužieb

Kristy

24.12.2019 Štedrý večer 14:30

25.12.2019 1. Sviatok vianočný dopoludnia s Večerou Pánovou 8:30

26.12.2019 2. Sviatok vianočný dopoludnia 8:30

31.12.2019 Bohoslužby na záver roka 14:30

1.1.2020 Bohoslužby na nový rok 8:30

Svätuš

24.12.2019 Štedrý večer 17:00

25.12.2019 1. Sviatok vianočný dopoludnia s Večerou Pánovou 9:30

26.12.2019 2. Sviatok vianočný dopoludnia 9:30

31.12.2019 Bohoslužby na záver roka 15:15

1.1.2020 Bohoslužby na nový rok 9:30

Blatná Polianka

24.12.2019 Štedrý večer 15:30

25.12.2019 1. Sviatok vianočný dopoludnia s Večerou Pánovou 11:00

26.12.2019 2. Sviatok vianočný dopoludnia 10:30

31.12.2019 Bohoslužby na záver roka 16:00

1.1.2020 Bohoslužby na nový rok 10:30