Novelizované zákony

Zákony boli schválené na 10. zasadnutí IX. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, dňa 16. novembra 2019 v Rimavskej Sobote.

Zákon č. 1/2019

o zmene II. štatútu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenskuo organizácii a správe cirkvi

Zákon č. 2/2019

o zmene zákona č. 1/2018 o voľbách do cirkevných funkcií

Zákon č. 3/2019
o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku