História zboru

Zbor: Kristy
Adresa:
Duchovný: Mgr. Peter Korpa, administrátor
Kurátor: Ľubica Biharyová
Presbyterstvo: Ľuboš Bihary, Anna Harmanová, Anna Janošová, Jana Rošková
Informácie: Bohoslužby: nedeľa 8:30;
Počet členov: 73
Počet voličov: 30

Stručná história zboru

V 17. storočí prijímajú obyvatelia obce spolu so susednými obcami reformované kresťanské učenie. Kristovský reformovaný zbor už od začiatku svojho vzniku patril k jenkovskej matkocirkvi. V roku 1832 Boldižar Berhely, veľkostatkár luteránskeho náboženstva dal vybudovať kalvínsku školu. Ešte v tomto roku volili si cirkevného učiteľa, ktorý mal vykonávať aj bohoslužby v slovenskej reči. V roku 1903 obetaví veriaci vlastnými prostriedkami vybudovali kostol, ktorý slúžil k bohoslužbám už od r. 1904, kedy 14. augusta vdova Patayová pre reformovaný zbor venovala dva strieborné kalichy s venovaním k Večeri Pánovej, z ktorých sa zachoval iba jeden. Počas II. svetovej vojny bombovým výbuchom bol značne poškodený kostol. Jeho oprava bola ukončená v roku 1949, ale v roku 1951 bol v obci veľký požiar, pri ktorom z kostola zostali iba holé múry. Obetaví veriaci za pomoci štátnej poisťovne svoj kostol opravili. V roku 1955 mohol slúžiť na vykonávanie bohoslužieb. V roku 1964 bolo urobené kovové oplotenie, v roku 1976 bolo zavedené elektrické vykurovanie a o rok neskôr bola urobená maľba vnútorných priestorov a taktiež vonkajšia fasáda. V roku 1997 bolo zavedené plynové vykurovanie kostola. V roku 2002 bola zrekonštruovaná chodba a nanesený nový náter na lavice, kazateľnicu, zábradlia a sokel. V roku 2003 bola položená nová dlažba do celého kostola. V máji 2008 silný vietor strhol z veže stožiar so znakom hviezdy a poškodil vrchol veže, ktorá následne bola opravená a bol vztýčený nový stožiar. V marci 2009 boli vymenené staré kovové dvere za drevené z dôvodu úniku tepla.

Pre časté poruchy veľkého zvona v roku 2010 bol premontovaný na elektromagnetický pohon. V poslednom období bola prevedená maľba oplotenia, výmena poškodeného pletiva a výmena poškodeného prístrešku pred vstupom do kostola.

V zbore pôsobili títo duchovní

Kristovský reformovaný zbor už od začiatku svojho vzniku patril k jenkovskej matkocirkvi. Tu sa vystriedalo mnoho duchovných. V čase výstavby kostola od r. 1886 – 1915 bol duchovným zboru Móre Gábor. Po ňom od roku 1914 do roku 1934 bol Egyed Béla. Od roku 1934 do roku 1941 bol Čergy Bertalan. Od roku 1941 do roku 1950 bol Bartolomej Kováč. Od roku 1950 do roku 1953 v zbore slúžil kaplán Michal Hudák. Do roku 1956 bol zbor administrovaný kaplánmi z okolia (mimo inými aj Jurajom Halásom). V roku 1956 sa duchovným zboru stal Michal Hromaník do roku 1986.Od roku 1987 do roku 1988 administrovanie zboru prevzal brat farár Ján Semjan z Pinkoviec. Od roku 1987 do roku 1997 v zbore slúžila farárka Anna Hisemová. Medzitým v roku 1993 zbor administroval farár Marián Hamari (pani farárka Hisemová bola na študijnom pobyte v Nemecku. V roku 1998 administráciu zboru opäť prevzal farár Ján Semjan st. Od roku 1999 zbor administruje farárka Mária Jenčová (v 2. polroku roku 2000 z dôvodu MD ju zastupoval brat farár Juraj Gajdošoci). V našom zbore pôsobila do decembra 2005. Od decembra 2005 do októbra 2007 zbor administroval brat farár Marek Kačkoš. Od októbra 2007 pôsobí v našom zbore brat farár Miroslav Kovaľ. Od augusta 2015 pôsobil v našom zbore brat kaplán Samuel Knežo. Od Júla 2016 pôsobi v zbore Peter Korpa – kaplán. Od 17. októbra preberá administráciu zboru farár Peter Korpa.