O výpis z knihy pokrstených

  • Žiadosť o výpis z knihy pokrstených

Údaje o žiadateľovi

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Rok pokrstenia

Spôsob doručenia

Kontaktné údaje žiadateľa

Adresa (mesto)

Adresa (ulica)

Adresa (PSČ)

Adresa (Štát)

e-mail

Telefonický kontakt