História zboru

Zbor: Blatná Polianka – matkocirkevný zbor
Adresa: Blatná Polianka č. 40
Duchovný: Mgr. Peter Korpa, administrátor
Kurátor: Kontra Michal
Presbyterstvo: Vinc Pavol, Vinc Ján, Balog Marian, Mráz Stano, Bodnárová Anna, Olexová Anna
Informácie: Bohoslužby :Nedeľa : 10:30 hod.

Konfirmačná príprava a mládež:

štvrtok   : 18:00 hod.

Počet členov: 127
Počet voličov: 58

 

Stručná história zboru :

 

Reformovaný kresťanský cirkevný zbor v Blatnej Polianke vznikol v poreformačnej dobe.

Kostol bol postavený v roku 1906. V roku 1931 bol obnovený. Po 2. svetovej vojne prešiel generálnou opravou v roku l950. Ďalšiu väčšiu opravu podstúpil v roku l968 ako aj v roku 1996, a tiež v roku 2006 pri príležitosti 100. výročia jeho postavenia.

Cirkevný zbor vlastní aj farskú budovu. Stará farská budova bola v roku l955 zbúraná a nahradená novou budovou. Po dlhých rokoch v roku 1996 bola farská budova obnovená.

V roku 1945 sa zbor Blatná Polianka stáva matkocirkevným zborom. V roku l957 sa pripája dcérocirkevný zbor Svätuš, a v roku l969 sa k Blatnej Polianke pričleňujú aj Blatné Remety.

 

Súčasný duchovný (administrátor):

1. októbra 2015 do matkocirkevného zboru Blatná Polianka, dcérocirkevný zbor Svätuš, prichádza kaplán Korpa Peter.

17. októbra 2019 preberá administráciu CZ Blatná Polianka, CZ Svätuš Peter Korpa

 

 

V zbore pôsobili títo duchovní :

 

Feldesy, Ján Jenčík, Ján Baláž, Pavol Horovčák, Jozef Rácz, Ján Kolesár, Juraj Halás, Juraj Kudroč, Juraj Humenský, Ján Marjo, Juraj Miklóš, Marián Hamari, Ester Perešová, Juraj Gajdošoci, katechétka Anna Nemjová, Vlasta Vetrecínová, Danuška Hudáková.

Vlasta Vetrecínová Kovaľová narodená 1.5.78 v Sobranciach.

2002 – 2005 kaplánka v Trhovišti

2005 – 2010 farárka v Blatnej Polianke a Svätuši

Od októbra  2010 doposiaľ Ozbrojené sily, Prápor logistickej podpory 2. mechanizovanej brigády, (od 1.10.2015 je to prápor CSS)