Nahlásenie neúčasti na príprave ku konfirmácií

V tomto formulári konfirmand nahlási svoju absenciu na Bohoslužbách prípadne na príprave na konfirmáciu. Musí tak urobiť najneskôr 48h pred začiatkom stretnutia. To v prípade konfirmačnej prípravy znamená štvrtok 18:00 a v prípade Bohoslužieb v piatok 10:30. Prosím o rešpektovanie stanovených pravidiel. Duchovný zboru ti mailom odpíše, či Tvoje ospravedlnenie prijíma.

  • Nahlásenie neúčasti

Nahlásenie absencie

Chcem nahlásiť absenciu na

Meno a priezvisko

Tvoj e-mail

Dátum kedy budeš chýbať

Dôvod absencie