Nahlásenie účasti

V tomto formulári nahlasujú konfirmandi svoju účasť na službách Božích a na prípravách na konfirmáciu. Zároveň si duchovný zboru eviduje a kontroluje, či sú nahlásenia pravdivé.

  • Nahlásenie účasti

Nahlásenie

Chcem nahlásiť svoju účasť na:

Meno a priezvisko

Dátum kedy si sa zúčastnil